Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY


Patroni szkoły

Geneza średniej szkoły zawodowej w Kole

Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe w Kole w latach 1947 – 1951

Technikum Handlowe w latach 1952 – 1957

Technikum Ekonomiczne w latach 1960 – 1971

Liceum Ekonomiczne w latach 1971 – 1987

Historia internatu w latach 1961-1991

Liceum Ekonomiczne w latach 1987 - 1999

Liceum Ekonomiczne a później Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w latach 2000 - 2004
SEJM OGŁOSIŁ ROK 2004
ROKIEM WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO