Artykuły

dzień języka ojczystego 2019

„Język polski jest ą-ę, merda ogonkami…”

– Dzień Języka Ojczystego

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, nazywany także Międzynarodowym Dniem Dziedzictwa Językowego. Święto ustanowione zostałoprzez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem. Od 1950 r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

 O odmienności i zarazem wyjątkowości języka polskiego świadczą znaki diakrytyczne. W polszczyźnie jest dziewięć liter tworzonych za pomocą tych znaków: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż. Niestety, coraz częściej użytkownicy języka nie zapisują ich podczas komunikowania się (SMS, czaty, komunikatory społecznościowe). Profesor Jerzy Bralczyk, ceniony polski językoznawca twierdzi, że to duże zagrożenie dla polszczyzny: Im częściej będziemy pisać na przykład esemesy bez znaków diakrytycznych, tym większe prawdopodobieństwo, że +ąści+ szybko z naszego języka znikną. Tego bym niezwykle żałował, to byłoby naprawdę duże zubożenie. Mam wrażenie, że rezygnujemy z tego wszystkiego w imię pragmatyzmu, choć przy okazji wiele tracimy - język daje nam coraz mniej radości, coraz mniej satysfakcji. Wolałbym, aby nasze życie było bogate nie tylko pod względem finansowym. Uważam, że język polski jest ą-ę i tak powinno zostać. Używajmy polskich znaków za każdym razem, gdy wysyłamy esemes lub mejl".

Czytaj więcej: https://nto.pl/prof-bralczyk-znaki-diakrytyczne-sa-nam-potrzebne-do-szczescia/ar/4547761

Przy tej okazji przypominamy o kampanii społecznej w obronie znaków diakrytycznych. 

Materiał o kampanii: https://youtu.be/EbsxnXZA4l8

Jak brzmiałyby teksty piosenek, które wykonywane byłyby bez użycia znaków diakrytycznych, można posłuchać, klikając w poniższy link:

https://youtu.be/LDcSuumMCO0