Artykuły

​Kolejne spotkanie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej z KSON

W dniu 28 lutego odbyło się czwarte spotkanie integracyjno-karnawałowo-sportowe zorganizowane przez  wolontariuszy ze Szkolnego Koła Wolontariatu w ZSEA z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej z  KSON.

Podczas zajęć odbyły się konkurencje sportowe tj.: gra w kręgle, rzuty piłką do kosza, kozłowanie piłki z przeszkodami i wiele innych zabawnych rozgrywek. Obok słodkiego poczęstunku, zgodnie z tradycją, nie mogło zabraknąć pączków. Czas spotkania umilała muzyka, goście wspólnie z wolontariuszami chętnie włączyli się do tańca.

Powyższe spotkanie to wielowymiarowa korzyść dla uczniów-wolontariuszy, osób niepełnosprawnych, a także dla środowiska lokalnego. Podjęte działanie służyło kształtowaniu postaw prospołecznych. Wolontariusze podziękowali swoim gościom twierdząc, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni.
Elżbieta Molicka
fot. KSON Koło