Artykuły

05 kwietnia 2019

Warsztaty przyrodnicze

oraz

akcja,,1000 drzew na minutę"

w Nadleśnictwie Koło

W dniu 05.04.2019r. udaliśmy się na wycieczkę do siedziby Nadleśnictwa Koło położonej w miejscowości Gaj Stolarski. Celem naszego wyjazdu było odbycie warsztatów przyrodniczych, a także wzięcie udziału w akcji „1000 drzew na minutę".

Na początku zajęć zorganizowanych przez Panią Ilonę Żółtowską Specjalistę ds. Służby Leśnej, uzyskaliśmy podstawowe informacje o Nadleśnictwie Koło. Dowiedzieliśmy się m.in.:na jakim terenie jest usytuowane, ile wynosi jego powierzchnia, jaka jest struktura: gatunkowa drzew, siedlisk, wiekowa drzewostanów oraz pozyskaliśmy informacje o przyjętych wiekach rębności dla głównych gatunków panujących w Nadleśnictwie. Pani Ilona zaprezentowała także procentowy podział drzewostanów ze względu na pełnioną rolę (58,86%- lasy gospodarcze, 40,68%- lasy ochronne gł. wodochronne i glebochronne,0,46%- rezerwaty).

Podczas zajęć mogliśmy również zapoznać się z niezwykle ważnym dla Nadleśnictwa dokumentem, tj. Planem Urządzenia Lasu zawierającym podstawowe zadania gospodarcze zatwierdzone przez ministra środowiska. Jest on opracowywany na okres dziesięcioletni i ma na celu prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej. Według niego podstawowym zadaniem leśniczych jest umożliwienie społeczeństwu korzystania z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania. Zrównoważone gospodarowanie lasami pozwalać ma na zachowanie ich w stanie niepogorszonym (a często poprawiać ich stan) dla przyszłych pokoleń. Szczególne traktowanie lasu wynika w dużej mierze z istotnych funkcji, jakie one pełnią dla ludzi i dla przyrody.

Pani Ilona uświadomiła nam, że gospodarka prowadzona w Nadleśnictwie musi w obecnym czasie uwzględniać także zmiany klimatyczne, jakie następują w efekcie globalnego ocieplenia. Jest to ważne dla zachowania zdrowia i piękna drzewostanu oraz bogactwa fauny i flory. Przykładem takich działań prowadzonych przez leśniczych jest dążenie do zmiany struktury gatunkowej lasów- eliminowanie sosny, a wprowadzanie gatunków drzew liściastych bardziej przystosowanych do cieplejszego klimatu. Sosna dominująca w składzie gatunkowym lasów, ulega w ostatnim czasie osłabieniu, przez co jest bardziej narażona na choroby i szkodniki, a jej obumieranie mogłoby znacznie uszczuplić lokalne zasoby leśne. Innym przykładem adaptacji lasów do zmian klimatu jest prowadzenie przez Nadleśnictwo odpowiedniej gospodarki wodnej m.in. w ramach programu „Mała Retencja Nizinna". Ma on przeciwdziałać ekstremalnym zjawiskom pogodowym, takim jak susze i powodzie na obszarach leśnych. Więcej na ten temat mogliśmy dowiedzieć się podczas zwiedzania kolejnego punktu naszej wycieczki, tj. uroczyska w Wietrzychowicach.

Na miejscu, podążając ścieżką przyrodniczo- archeologiczną, pani Ilona pokazała nam utworzoną przez leśniczych tzw. zastawkę, która jest jednym z elementów małej nizinnej retencji. Celem takich zbiorników jest przywracanie dobrego stanu osuszonych (przez zdewastowane systemy melioracyjne) mokradeł dzięki budowie na starych kanałach i rowach małych urządzeń wodnych. Pani Ilona podkreśliła, że tego rodzaju zbiorniki odgrywają istotną rolę w ochronie lasów- poprawiają bilans wodny i uwilgotnienie siedlisk leśnych oraz stanowią ważną ostoję wodnej fauny i flory, wodopoje dla zwierząt.

W uroczysku Wietrzychowice mogliśmy także zwiedzić utworzony w 2006 r. Park Kulturowy „Wietrzychowice". Obejmuje on dwa cmentarzyska z grobowcami megalitycznymi sprzed ok. 5,5 tys. lat. Należą one do najstarszych zabytków w Europie. Do grobowców mogliśmy dotrzeć podążając dalej ścieżką przyrodniczo- archeologiczną wyposażoną w liczne wiaty i tablice poglądowe. Przy jednym z nich utworzony został nawet pomost, bardzo przydatny w lokalizowaniu pozostałych „polskich piramid". Zobaczyliśmy tam także barć, czyli ul pszczeli zbudowany według zasad dawnego pszczelarstwa leśnego (bartnictwa).

Ostatnim punktem naszej wycieczki było zasadzenie przez nas lasu na terenie leśnictwa Lipie Góry w ramach ogólnopolskiej akcji „1000 drzew na minutę'' zorganizowanej przez Lasy Państwowe. Jej celem jest sadzenie lasu z udziałem lokalnej społeczności. Hasło wynika z prostego przeliczenia. Lasy Państwowe sadzą co roku 500 mln nowych drzew. Gdy podzielimy 500 mln drzew na 365 dni w roku, następnie na 24 godziny i w końcu na 60 minut, otrzymamy liczbę 951. Tyle drzew sadzą Lasy Państwowe mniej więcej na minutę.

Dzięki uczestnictwu w wycieczce dowiedzieliśmy się bardzo dużo na temat zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej w Nadleśnictwie Koło. Zrozumieliśmy, jak duża odpowiedzialność za stan naszych lasów, a pośrednio za stan naszego lokalnego klimatu spoczywa na leśnikach. O tym, że lasy są „płucami naszej ziemi " wie przecież każdy. Produkują one tlen, bez którego życie nie byłoby możliwe. Poza tym drzewostany łagodzą zmiany klimatyczne wpływając bezpośrednio na procesy globalne- wiążą dwutlenek węgla, będący podstawowym gazem cieplarnianym. Stąd właśnie w nich pokłada się nadzieje na zmniejszenie skutków ocieplenia.

Szanujmy więc lasy, sadźmy drzewa, bo one ratują nasz klimat.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku oraz zdjęć.

https://www.youtube.com/watch?v=n2GOXWZ5cFE&feature=youtu.be

Szkolny Zespół Projektowy

Licznik wizyt

Today369
Yesterday519
Week1738
Month2058
All561613

Currently are 48 guests and no members online

Modified by Graph-Site-Net 2012