Technik Rachunkowości

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - nowość od 2019/2020

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

Szkoła ponadgimnazjalna (4 lata nauki): język angielski, geografia

Szkoła ponadpodstawowa (5 lat nauki): geografia/matematyka

 

Technik rachunkowości to specjalista przygotowany do wykonywania kluczowych zadań: prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń finansowych, kontrolowania dokumentów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przygotowywania ich do weryfikacji, przechowywania dokumentacji księgowej, nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań, ściągania należności i roszczeń, wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych. Zajęcia i praktyki nauczą jak dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze, prowadzić i rozliczać inwentaryzacje, sporządzać sprawozdania finansowe i przeprowadzić analizy finansowe, jak rozliczać wynagrodzenia, podatki i inne danin publiczne, jak sporządzać dokumenty dotyczące rozliczeń z ZUS.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe, które trwają 8 tygodni (4 tygodnie w klasie drugiej i 4 tygodnie w klasie trzeciej).

Dyplom technika rachunkowości otrzymuje absolwent, który potwierdzi kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w szkole, w trzeciej i czwartej klasie dla absolwentów gimnazjum oraz w klasie trzeciej i piątej (koniec I semestru) dla absolwentów szkół podstawowych.

Technik rachunkowości  może być zatrudniony w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach administracji publicznej, urzędach skarbowych jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Może również otworzyć własna firmę świadczącą usługi finansowe, księgowe. 

Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, rachunkowość, bankowość, finanse.Absolwent tego technikum może podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych i na studiach wyższych.

Dzięki nauce na tym kierunku wszystkie studia ekonomiczne są znacznie łatwiejsze a zdobyta wiedza i umiejętności  sprawiają, że życie studenta staje się prostsze.