Artykuły

odbiór świadectw dojrzałości 2019

UWAGA MATURZYŚCI!!!

1. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego ogłasza przewodniczący SZE niezwłocznie po otrzymaniu ich z OKE w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz U z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), czyli 04 lipca 2019.
2. Świadectwa dojrzałości i ich odpisy lub aneksy i ich odpisy, wydawane są za pokwitowaniem przez wychowawców klas maturalnych w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych.
3. W wyznaczonym dniu 04 lipca 2019, zgodnie z komunikatem CKE, od godz.12:00, w wyznaczonych salach lekcyjnych w szkole, wychowawcy wydają świadectwa dojrzałości ich odpisy lub aneksy i ich odpisy, za pokwitowaniem:

      a) Liceum Ogólnokształcące (III Loa, III Lob i absolwenci liceum) – s. 32

      b) Liceum Profilowane – s. 32

      c) Technikum (IV Ta, IV Tg, IV TOT i absolwenci technikum) – s. 14

4. Świadectwa dojrzałości ich odpisy lub aneksy i ich odpisy, nieodebrane 04 lipca 2019 wydawane są za pokwitowaniem przez sekretariat szkoły w każdym innym terminie.

5. Ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych następuje po przekazaniu świadectw dojrzałości z odpisami przez OKE..

6. Zdający, który nie zdał jednego egzaminu z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej lub ustnej i pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej, i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz przystąpił do egzaminu, z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, w części pisemnej, i egzamin ten nie został mu unieważniony, może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników przez OKE złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpieniu do egzaminu w terminie poprawkowym z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną (nie później niż do 11.07.2019).

Oświadczenie o zamiarze przystąpieniu do egzaminu w terminie poprawkowym z danego przedmiotu (załącznik 7a) jest dostępne na stronie www.oke.poznan.pl 

7. Dyrektor szkoły, wraz z upoważnionym nauczycielem, przekazuje te informacje, drogą elektroniczną, do dyrektora OKE w Poznaniu.

8. Pisemny egzamin maturalny – poprawkowy – odbędzie się 20.08.2019 r., a egzamin ustny – poprawkowy – w dniu 20 - 21.08 2019 r. – zgodnie z kalendarzem OKE Poznań.

9. W sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej OKE w Poznaniu można uzyskać informacje na temat harmonogramu egzaminów poprawkowych.

Licznik wizyt

Today58
Yesterday154
Week2359
Month8693
All638226

Currently are 33 guests and no members online

Modified by Graph-Site-Net 2012