Artykuły

Wycieczka do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego

W myśl powiedzenia: „Podróże mają magiczną moc uzdrawiania duszy i zdecydowanie pomagają zdystansować się do problemów dnia codziennego” 22.10.2019 r. o godzinie 8:00 spod ZSEA w Kole, wraz z opiekunami: panią Sylwią Rusztyk, panią Martą Chęcińską i panem Dariuszem Sołtysiakiem wyruszyliśmy na jednodniową wycieczkę objazdową po Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od miejscowości Ciążeń, do której dojechaliśmy autokarem po około dwóch godzinach. Na miejscu podziwialiśmy Pałac Biskupów Poznańskich, niewątpliwie jeden z najciekawszych i największych obiektów reprezentujących rokokową architekturę na terenie Wielkopolski. Jak poinformował nas przewodnik, powstał on w latach 1758-1768, a jego pierwszym właścicielem był biskup Teodor Czartoryski. W 1969 r. pałac ciążeński został przejęty przez  Uniwersytet Adama Mickiewicza, który ulokował w nim filię Biblioteki Głównej, gromadzącą bogate zbiory masońskie. Liczą one ponad 80 tys. druków i są jednymi z największych w Europie.

Wokół pałacu rozpościera się 12 - hektarowy piękny, zabytkowy park o cechach typowych dla ogrodów francuskich, przekształconych częściowo w angielskie. Składa się on zarówno z rodzimych, jak i egzotycznych gatunków roślin, które mogliśmy podziwiać spacerując wytyczonymi alejkami. Zbliżając się do koryta rzeki Warty zobaczyliśmy, jak przechodzi on w park krajobrazowy. W jego granicach i na obrzeżach znajdują się cenne stanowiska archeologiczne oraz wartościowe zabytki. Dzięki informacjom uzyskanym od przewodnika poznaliśmy ich historię oraz interesujące gatunki tamtejszej roślinności.

Kolejnym punktem naszej wycieczki było dawne miasto królewskie – Pyzdry. Z jego barwną historią mogliśmy zapoznać się najpierw za sprawą muralu utworzonego na ścianie sali widowiskowo - sportowej, następnie dzięki pamiątkom historycznym zgromadzonym w Muzeum Regionalnym. Zbiory znajdują się w pomieszczeniach najcenniejszego zabytku Pyzdr - klasztoru pofranciszkańskiego, wznoszącego się na skarpie nadwarciańskiej. Klasztor oraz kościół ufundowane zostały przez Bolesława Pobożnego, w XVII wieku przebudowano je w stylu barokowym. Zwiedzając muzeum mogliśmy podziwiać zachowane w krużgankach gotyckie freski oraz zespół barokowych malowideł wykonanych przez poznańskiego franciszkanina Adama Swacha, a poświęconych założycielowi zakonu.

Z dziedzińca przed muzeum udaliśmy się nad rzekę Wartę do przystani Marina. Tam zachwycaliśmy się wspaniałym widokiem pradoliny stanowiącej najwartościowszą ostoję ptaków wodnych i błotnych w Polsce.

Na wytyczonym przez nas szlaku po Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym nie mogło zabraknąć Wrąbczynka i Lądu. W pierwszej miejscowości zobaczyliśmy efektowne wydmy śródlądowe, powstałe wskutek działalności wiatru na przedpolu lądolodu. Poznaliśmy też żyjącą tam faunę i florę oraz ich przystosowania anatomiczno - fizjologiczne. Z kolei w drugiej – podziwialiśmy niezwykły pomnik  historii, zespół dawnego opactwa cysterskiego - klasztor, wybitny przykład budowli o cechach stylu gotyckiego i późnobarokowego, który jest jednym z najcenniejszych zabytków sakralnych Wielkopolski, związany ściśle z historią tego regionu. Ma on jednocześnie szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego w skali całego kraju ze względu na wysoką rangę artystyczną obiektów znajdujących się w obrębie założenia oraz autentyczność i zachowanie historycznego wyposażenia. Dzięki klerykowi mieszkającemu w klasztorze mogliśmy podziwiać m.in.: kapitularz – relikt  średniowieczny z ok. 1360 r. przykryty gwiaździsto - trójdzielnym sklepieniem wspartym na dziesięciobocznym filarze oraz polichromie o tematyce sakralno - świeckiej, z unikatową w skali kraju rozbudowaną sceną donacji, zdobiące oratorium św. Jakuba. Z kolei w późnobarokowym kościele klasztornym zobaczyliśmy stalle, w których mnisi zbierali się na modlitwy (siedem razy na dobę). Są one bogato zdobione, wykonane przez cysterskiego zakonnika brata Adriana w XVII wieku. W kościele piękne są nie tylko freski i stiuki (m.in. Adama Swacha), ale także konfesjonały projektu Pompeo Ferrariego (wybitnego architekta rzymskiego), każdy z nich zrobiony z drewna dębowego zwieńczony jest postacią pokutnika. Obecnie klasztorem opiekują się Salezjanie Księdza Bosko i znajduje się w nim Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego. Obiekt dostępny jest codziennie dla zwiedzających. Zachęcamy więc do obejrzenia tego niezwykłego zabytku.

Wycieczka zorganizowana przez panią Rusztyk była dla nas bardzo ciekawa i pouczająca. Dzięki niej mogliśmy poznać unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe najbliższego nam regionu. Zaczęliśmy też bardziej doceniać jego wyjątkową historię oraz dostrzegać niezwykłe piękno krajobrazu środkowego biegu rzeki Warty.

Martyna Parecka

klasa III tot

Uczestnicy wycieczki:  klasa II tot i III tot

fot. Hubet Dębski klasa II TOT

fot. Sylwia Rusztyk

Licznik wizyt

Today68
Yesterday154
Week2369
Month8703
All638236

Currently are 44 guests and no members online

Modified by Graph-Site-Net 2012