Artykuły

Stypendium Marszałka Województwa 2020

Stypendium

Marszałka Województwa Wielkopolskiego

o charakterze socjalnym

na rok szkolny 2020/2021

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1. Uzyskały za poprzedni rok nauki ( rok szkolny 2019/2020) średnią ocen  4,21

2. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy (2019) nie może przekroczyć 650,00 zł netto, dla osoby samotnie wychowującej dziecko 740,00zł netto

3. Złożą pełną dokumentację wymaganą w regulaminie stypendium.

Wnioski wraz z dołączoną dokumentacją należy składać do 21 września 2020 r. do wychowawców:

  • Wniosek o stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej (zał. 1 do Regulaminu) WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY, wnioskodawcą jest uczeń a  nie rodzic
  • Zbiorcze zestawienie potwierdzające status osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy (zał. 4 do Regulaminu) WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY
  • Oświadczenie o dochodzie za poprzedni rok rozliczeniowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub w formie karty podatkowej (zał. 5 do Regulaminu) NIE WSZYSCY, tylko te osoby, które rozliczają się przy pomocy karty podatkowej lub ryczałtu
  • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy (zał. 6 do Regulaminu) WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY
  • Oświadczenia: rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci; wnioskującego o sprawowaniu opieki przez jednego z rodziców (zał. 7 do Regulaminu) NIE WSZYSCY
  • Dodatkowo należy złożyć takie dokumenty jak:
  • - zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2019r. dla wszystkich osób pełnoletnich wchodzących w skład gospodarstwa domowego nawet jeśli wynoszą 0 zł, dotyczy to np. pełnoletniego rodzeństwa które nadal się uczy. WSZYSCY
  • zaświadczenie z gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego wraz z ilością ha przeliczeniowych NIE WSZYSCY, osoby które posiadają gospodarstwo rolne.
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta o zameldowaniu wszystkich członków gospodarstwa domowego wymienionych w zał.4 WSZYSCY, np. są 4 osoby w gospodarstwie domowym, rodzice i 2 dzieci wtedy zaświadczenie o zameldowaniu dla 4 osób.
  • inne dokumenty określone w regulaminie stypendium ( KSERO AKTU ZGONU. ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI)  NIE WSZYSCY

Wniosek, regulamin i wymagane załączniki można uzyskać od wychowawcy lub  pobrać ze strony www.umww.pl Urząd/Departamenty/Departament Edukacji i nauki/Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

Komplet dokumentów do pobrania w sekretariacie szkoły

Licznik wizyt

Today371
Yesterday440
Week811
Month9708
All639241

Currently are 27 guests and no members online

Modified by Graph-Site-Net 2012