Artykuły

Oferta edukacyjna 2019/2020

 Oferta edukacyjna

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

w Kole

na rok szkolny 2019/2020


PREZENTACJA KIERUNKÓW

(pokaz slajdów Microsoft PowerPoint)

 

Klasa liceum ogólnokształcącego - klasa dwuprofilowa. Od klasy drugiej przedmioty na poziomie rozszerzonym nauczane będą w grupach profilowych.

Klasy technikum - klasy dwuzawodowe. Przedmioty zawodowe nauczane będą w grupach zawodowych.

Klasa liceum ogólnokształcącego - klasa dwuprofilowa. Od klasy drugiej przedmioty na poziomie rozszerzonym nauczane będą w grupach profilowych.

Klasy technikum - klasy dwuzawodowe. Przedmioty zawodowe nauczane będą w grupach zawodowych.

 

 

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz oferty szkół

są umieszczone na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/kolo


WYPEŁNIAJĄC PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE: 
• Można kandydować do trzech szkół 


• W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas. 


• Im więcej klas zostanie wskazanych w podaniu w danym typie szkoły, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich. 


• Wypełnione podanie należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół. 


• Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.


HARMONOGRAM REKRUTACJI


1.Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja do 31 maja do godz. 15.00

2.Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i /lub zmiana kolejności wybranych szkół

od 14 czerwca do 19 czerwca do godz. 15.00

3.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenieo wynikach egzaminu zewnętrznego

od 21 czerwca do 25 czerwca do godz. 15.00

4.Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 lipca  godz.10.00

5.Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożonewe wniosku  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 16 lipca do 24 lipca do godz. 13.00

6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

25 lipca godz. 13.00

 

 

 Poza systemem naboru elektronicznego będzie prowadzona rekrutacja

 -       do Szkoły Policealnej

 zawód: technik ekonomista

 -       na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie kwalifikacji dla zawodów:

 technik ekonomista

 technik rachunkowości

 technik organizacji turystyki

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe zostaną uruchomione, gdy liczba słuchaczy wyniesie min. 20 osób i będzie prowadzone kształcenie w danym zawodzie na poziomie technikum.

Licznik wizyt

Today6
Yesterday95
Week715
Month2082
All521108

Currently are 36 guests and no members online

Modified by Graph-Site-Net 2012