Rada Rodziców

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH W KOLE

 

Radę Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole tworzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Dokumentem, który wyznacza cele, zadania i organizację Rady jest Regulamin Rady Rodziców przy ZSEA w Kole.

Rada Rodziców uczestniczy w działaniach dotyczących edukacji uczniów, opiniuje plany pracy szkoły, projekty oraz innowacje pedagogiczne. Pomaga dyrekcji w wypracowaniu perspektywicznego programu rozwoju placówki, jego bazy i wyposażenia.

Opiniuje pracę nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, prezentuje opinie rodziców i nauczycieli w istotnych sprawach opiekuńczo – wychowawczych szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców. Zebrane fundusze są pod kontrolą Rady Rodziców i w znaczący sposób wspomagają potrzeby szkoły. Dotyczy to m.in.:

  • wspierania szkolnych uroczystości,
  • dofinansowanie wycieczek szkolnych,
  • udzielanie zapomóg uczniom w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej,
  • zakupu paczek dla uczniów,
  • zakupu upominków i nagród,
  • finansowania wyjazdów uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Zarząd Rady Rodziców

Przewodnicząca Sylwia Toruńska
Z-ca przewodniczącej Leszek Marciniak
Sekretarz Małgorzata Piotrowska
Członek Zarządu Bogna Czerniejewska
Członek Zarządu Iwona Dobieralska
Członek Zarządu Dorota Kaźmierczak

 

Rada Rodziców podjęła decyzję o wysokości składek RR na rok szkolny 2016/2017 - 60 zł na rok. Składka może być płacona w dwóch lub więcej ratach.

Rodzice mają możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat na rzecz Rady Rodziców u skarbnika klasowego, bezpośrednio u wychowawcy lub w kasie szkoły.

Dobrowolne wpłaty można również wpłacać na konto Rady Rodziców z dopiskiem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy do której uczęszcza.

Nr konta 44 8543 0000 2005 4500 0130 0001

Licznik wizyt

Today55
Yesterday124
Week641
Month2101
All297016

Currently are 33 guests and no members online

Modified by Graph-Site-Net 2012