Rada Rodziców

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH W KOLE

Radę Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole tworzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Dokumentem, który wyznacza cele, zadania i organizację Rady jest Regulamin Rady Rodziców przy ZSEA w Kole.

Rada Rodziców uczestniczy w działaniach dotyczących edukacji uczniów, opiniuje plany pracy szkoły, projekty oraz innowacje pedagogiczne. Pomaga dyrekcji w wypracowaniu perspektywicznego programu rozwoju placówki, jego bazy i wyposażenia.

Opiniuje pracę nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, prezentuje opinie rodziców i nauczycieli w istotnych sprawach opiekuńczo – wychowawczych szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców. Zebrane fundusze są pod kontrolą Rady Rodziców i w znaczący sposób wspomagają potrzeby szkoły. Dotyczy to m.in.:

  • wspierania szkolnych uroczystości,
  • dofinansowanie wycieczek szkolnych,
  • udzielanie zapomóg uczniom w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej,
  • zakupu paczek dla uczniów,
  • zakupu upominków i nagród,
  • finansowania wyjazdów uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Zarząd Rady Rodziców

Przewodniczący Sylwia Toruńska
Z-ca przewodniczącej Piotr Mierzejewski 
Sekretarz Jolanta Miłoś
Członek Zarządu Anita Kos
Członek Zarządu Monika Łojewska
Członek Zarządu Elżbieta Frankowska

Rada Rodziców podjęła decyzję o wysokości składek RR na rok szkolny 2019/2020 - 60 zł na rok. Składka może być płacona w dwóch lub więcej ratach.

Rada Rodziców wyraziła chęć objęcie uczniów ZSEA ubezpieczeniem NNW w roku szkolnym 2019/2020. Składka ubezpieczenia NNW wynosi 37,10 zł i jest płatna do 27 września 2019 r.

Rodzice mają możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat na rzecz Rady Rodziców u skarbnika klasowego, bezpośrednio u wychowawcy lub w kasie szkoły.

Dobrowolne wpłaty można również wpłacać na konto Rady Rodziców z dopiskiem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy do której uczęszcza.

Nr konta 44 8543 0000 2005 4500 0130 0001

Licznik wizyt

Today373
Yesterday440
Week813
Month9710
All639243

Currently are 28 guests and no members online

Modified by Graph-Site-Net 2012