Technik Obsługi Turystycznej / Technik Organizacji Turystyki

Technik obsługi turystycznej

od roku szkolnego 2019/2020 Technik Organizacji Turystyki

(systemowa zmiana nazwy)

 

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

Szkoła ponadgimnazjalna (4 lata nauki): język angielski, geografia

Szkoła ponadpodstawowa (5 lat nauki): geografia

 

Technik organizacji turystyki - zajęcia i praktyki nauczą jak pozyskać klientów w branży turystycznej, poznać możliwości własnego regionu, Polski i innych krajów, osiągnąć sprzedażowe cele, dobrze zorganizować swoją pracę, wytrwać w działaniu, być kreatywnym, zaangażowanym oraz dyspozycyjnym, ćwiczyć umiejętności komunikacyjne z klientami, być asertywnym i odpornym na stres, posługiwać się językami obcymi (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski), bardzo dobrze obsługiwać komputer (pakiet Office, Internet). Szkoła organizuje praktyki zawodowe, które trwają 8 tygodni (4 tygodnie w klasie drugiej i 4 tygodnie w klasie trzeciej). Praktyki organizowane są na promach pływających po Bałtyku, w nowoczesnych hotelach w całej Polsce oraz w lokalnych biurach podróży. Planowane są również miesięczne praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Dyplom technika organizacji turystyki otrzymuje absolwent, który potwierdzi kwalifikacje:   

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych,

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w szkole, w trzeciej i czwartej klasie dla absolwentów gimnazjum oraz w klasie trzeciej i piątej (koniec I semestru) dla absolwentów szkół podstawowych.

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego. Mogą również podejmować pracę w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją  i promocją turystyki danego regionu. Technik obsługi turystycznej może również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Pracę znajdzie również w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, zarówno  w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Technik organizacji turystyki może prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek.

Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: turystyka, marketing, zarządzanie, rekreacja, hotelarstwo, public relations, itp.