Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

 

Krótko o szkole

”Ekonomik” to szkoła z długoletnią tradycją. Powstała w roku 1947 pod nazwą Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe w Kole. Na przestrzeni lat ulegała kolejnym przekształceniom w Technikum Handlowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne. 18 września 1992 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia Patronów Szkoły, na których wybrano Stanisława i Władysława Grabskich – braci będących w okresie XX-lecia międzywojennego znaczącymi ekonomistami. Wreszcie przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego spowodowały zmianę nazwy na Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich, która obowiązuje od 01 września 2002 roku.

 

Szkoła uczestniczy w Projekcie systemowym „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, który jest realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2). Projekt, którego okres trwania przewidziano od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2015 r., ma na celu  podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego po przez wzbogacenie szkolnych pracowni o nowoczesny sprzęt biurowy, oprogramowanie, atrakcyjne praktyki zawodowe, nowoczesne programy kształcenia, udział w laboratoriach i inne nowoczesne rozwiązania.

 

 

 

Lokalizacja i dojazd

 

Szkoła położona jest w Kole nad Wartą. Znajduje się przy ul. Sienkiewicza 1. PKP w Kole oraz PPKS w Koninie i w Turku zapewniają dogodny dojazd do szkoły z każdego kierunku. Bilety miesięczne PPKS można zamawiać w szkolnym sekretariacie. Można również skorzystać z noclegów i wyżywienia w Bursie Szkolnej na ul. Kolejowej 13 w Kole.

PROJEKT EFS

Szkoła objęta projektem "Fundusz Stypendialny
dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych z Terenów Wiejskich"
finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.