Matura

STRONA DLAMATURZYSTÓW

 

 

Wszystkim maturzystom

Wszystkiego najlepszego,

połamania piór,

 optymizmu i dużo wiary we własne siły.

Ogromu szczęścia i trafienia w wymarzone tematy.

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH 2021

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

Opaty za egzamin dla absolwentów

 Edukacyjna Wartość Dodana

 Co to jest EWD i do czego służy?

 Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Dla szkół ponadgimnazjalnych egzamin gimnazjalny stanowi miarę na wejściu, natomiast egzamin maturalny jest miarą na wyjściu.

 Dowiedz się więcej o EWD i sprawdź pozycję ZSEA w mieście, powiecie, województwie.

TECHNIKUM w ZSEA w Kole SZKOŁĄ SUKCESU

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

tu znajdziesz niezbędne informacje o egzaminie maturalnym