Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Cały rok szkolny kontakty z rodzicami poprzez e-dziennik.

09 września  2021 – ZEBRANIA z rodzicami o godz. 16.30, o godz. 17.00 spotkanie Rady Rodziców

20-21 grudnia 2021 – ZEBRANIA z rodzicami

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

15 października 2021, 12 listopada 2021, 07 stycznia 2022 (przy nauce stacjonarnej)

02, 04, 05, 06 maja 2022

17 czerwca 2022

 

PRZERWY W NAUCE

23 grudnia 2021 – 03 stycznia 2022 – zimowa przerwa świąteczna

17 - 30 stycznia 2022 ferie zimowe

14 – 19 kwietnia 2022 – wiosenna przerwa świąteczna

 

RADY KLASYFIKACYJNE KOŃCZĄCE PÓŁROCZE I ROK SZKOLNY

14 stycznia 2022 – rada klasyfikacyjna śródroczna

Propozycja ocen na I półrocze – 14 grudnia 2021

wystawienie ocen (3 dni przed radą klasyfikacyjną) 11 stycznia 2022

25 kwietnia 2022 – rada klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych

Propozycja ocen na II półrocze – 08 kwietnia 2022

wystawienie ocen (3 dni przed radą klasyfikacyjną) 20 kwietnia 2022

20 czerwca 2022rada klasyfikacyjna końcoworoczna

Propozycja ocen na II półrocze – 30 maja 2022 

wystawienie ocen (3 dni przed radą klasyfikacyjną) 15 czerwca 2022

 

PRAKTYKI ZAWODOWE:

3 TGT - 4 tygodnie - 04 - 29 kwietnia 2022

3 TGR - 4 tygodnie - 05 - 27 maja 2022

3 TER - 4 tygodnie - kwiecień 2022 - 2 tygodnie w PWSZ w Koninie + 2 tygodnie w ZSEA w Kole

3 TEg - 4 tygodnie - 07 marca - 01 kwietnia 2022 w tym Erasmus+; Czas zawodowców - Laboratoria Poznań - 31 stycznia - 04 lutego 2022

3 TOT - 4 tygodnie - 07 marca - 01 kwietnia 2022 w tym Erasmus+; Promy Unity Line: 03 - 17 marca 2022 - 4 osoby; 17 - 31 marca 2022 - 4 osoby 

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

29 kwietnia 2022 – dla klas programowo najwyższych

24 czerwca 2022 – dla klas pozostałych

 

WAKACJE

25 czerwca  31 sierpnia 2022