Wychowawcy

KLASY PIERWSZE

I LO

 liceum ogólnokształcące Katarzyna Piątczak

I TE

 technik ekonomista Katarzyna Krzymińska

I TGR

 technik geodeta/technik rachunkowości Ewa Dolaczyńska

I TOT

 technik organizacji turystyki Lidia Tomczyk

KLASY DRUGIE

 II LO p

 liceum ogólnokształcące

Teresa Kaszyńska

II TE/R p

 technik ekonomista/technik rachunkowości

Agnieszka Świder

 II TG/OT p

 technik geodeta/technik organizacji turystyki

Milena Brygert

II LO g

 liceum ogólnokształcące

Magdalena Przybylska

II TE g

 technik ekonomista

Beata Urbaniak

 II TG/R g

 technik geodeta/technik rachunkowości

Aneta Kunicka

 II TOT

 technik organizacji turystyki

Anna Malicka

KLASY TRZECIE

 III LO

 liceum ogólnokształcące

 Ewa Kujawa

III TEA

 technik ekonomista

Aleksandra Rezler

 III TEB

 technik ekonomista

Joanna Spławska

 III TG/E

 technik geodeta/technik ekonomista 

  Anna Polichnowska

 III TOT

 technik obsługi turystycznej

  Dariusz Sołtysiak

KLASY CZWARTE

 IV TE

 technik ekonomista

       Marzena Szteklarska

 IV TG/E

 technik geodeta/technik ekonomista

Mieczysław Wojtasik

 IV TOT

 technik obsługi turystycznej

Marta Chęcińska