Wychowawcy

KLASY PIERWSZE

 I LO p

 liceum ogólnokształcące

Teresa Kaszyńska

I TE/R p

technik ekonomista/technik rachunkowości

Agnieszka Świder

1 TG/OT p

technik geodeta/technik organizacji turystyki

Milena Brygert

1 LO g

liceum ogólnokształcące

Magdalena Przybylska

I TE g

technik ekonomista

Beata Urbaniak

 I TG/R g

 technik geodeta/technik rachunkowości

Aneta Kunicka

 I TOT

 technik obsługi turystycznej

Elżbieta Sztanga

KLASY DRUGIE

 II LO

 liceum ogólnokształcące

 Ewa Kujawa

II TEA

 technik ekonomista

Aleksandra Rezler

 II TEB

 technik ekonomista

Joanna Spławska

 II TG/E

 technik geodeta/technik ekonomista 

  Anna Polichnowska

 II TOT

 technik obsługi turystycznej

  Dariusz Sołtysiak

KLASY TRZECIE

 III LOA

 liceum ogólnokształcące

 Sławomir Bartosik

III LOB

 liceum ogólnokształcące

          Katarzyna Piątczak

 III TE

 technik ekonomista

       Marzena Szteklarska

 III TG/E

 technik geodeta/technik ekonomista

Mieczysław Wojtasik

 III TOT

 technik obsługi turystycznej

Emilia Rajewska

KLASY CZWARTE

 IV TE

 technik ekonomista

          Katarzyna Krzymińska

IV TGE

 technik geodeta/technik ekonomista

Ewa Dolaczyńska

IV TOT

technik obsługi turystycznej

          Lidia Tomczyk