Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

Cały rok szkolny kontakty z rodzicami poprzez e-dziennik.

09 września  2021 – ZEBRANIA z rodzicami o godz. 16.30, o godz. 17.00 spotkanie Rady Rodziców

20-21 grudnia 2021 – ZEBRANIA z rodzicami

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

15 października 2021, 12 listopada 2021, 07 stycznia 2022 (przy nauce stacjonarnej)

02, 04, 05, 06, 09, 18 maja 2022

17, 21 czerwca 2022 

 

PRZERWY W NAUCE

23 grudnia 2021 – 03 stycznia 2022 – zimowa przerwa świąteczna

17 - 30 stycznia 2022 – ferie zimowe

14 – 19 kwietnia 2022 – wiosenna przerwa świąteczna

RADY KLASYFIKACYJNE KOŃCZĄCE PÓŁROCZE I ROK SZKOLNY

14 stycznia 2022 – rada klasyfikacyjna śródroczna

Propozycja ocen na I półrocze – 14 grudnia 2021

wystawienie ocen (3 dni przed radą klasyfikacyjną)  11 stycznia 2022

25 kwietnia 2022 – rada klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych

Propozycja ocen na II półrocze – 08 kwietnia 2022

wystawienie ocen (3 dni przed radą klasyfikacyjną)  20 kwietnia 2022

20 czerwca 2022 – rada klasyfikacyjna końcoworoczna

Propozycja ocen na II półrocze – 30 maja 2022 

wystawienie ocen (3 dni przed radą klasyfikacyjną)  14 czerwca 2022

PRAKTYKI ZAWODOWE:

3 TGT - 4 tygodnie - 04 - 29 kwietnia 2022

3 TGR - 4 tygodnie - 05 - 27 maja 2022

3 TER - 4 tygodnie - kwiecień 2022 - 2 tygodnie w PWSZ w Koninie + 2 tygodnie w ZSEA w Kole

3 TEg - 4 tygodnie - 07 marca - 01 kwietnia 2022 w tym Erasmus+; Czas zawodowców - Laboratoria Poznań - 31 stycznia - 04 lutego 2022

3 TOT - 4 tygodnie - 07 marca - 01 kwietnia 2022 w tym Erasmus+; Promy Unity Line: 03 - 17 marca 2022 - 4 osoby; 17 - 31 marca 2022 - 4 osoby 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

29 kwietnia 2022 – dla klas programowo najwyższych

24 czerwca 2022 – dla klas pozostałych

WAKACJE

25 czerwca –  31 sierpnia 2022

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook