Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

Oferta edukacyjna

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

w Kole

na rok szkolny 2022/2023

Ósmoklasisto, zapraszamy Cię do Ekonomika!

Przed Tobą trudna decyzja, jedna z ważniejszych w Twoim życiu - wybór szkoły ponadpodstawowej. Szkoły, w której przez najbliższe lata będziesz zdobywać wiedzę, przygotowywać się do matury, pogłębiać i rozwijać swoje zainteresowania. Chcielibyśmy pomóc Ci w podjęciu tej decyzji.

O nas

Kolski Ekonomik to szkoła z długoletnią tradycją, w której od ponad 70 lat uczniowie i nauczyciele tworzą dobry klimat nie tylko do rozwoju i nauki, ale także do poznawania i odkrywania samego siebie.

Szkoła stanowi sprawnie działający organizm – tętniący energią młodych serc i umysłów oraz zaangażowaniem i życzliwością pedagogów. Ekonomik to miejsce, do którego zawsze chętnie się wraca.

Dlaczego Ekonomik?

Wybierając naszą szkołę:

 • Będziesz miał zapewniony wysoki poziom kształcenia.
 • W nauce będą Cię wspierać doświadczeni nauczyciele.
 • Zostaniesz doskonale przygotowany do matury.
 • Będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania.
 • Będziesz uczył się w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.

EDUKACJA TO PASJA!

U nas możesz rozwijać swoje zainteresowania i odkrywać nowe pasje. Pomogą Ci w tym nauczyciele, zawsze otwarci na ciekawe propozycje i gotowi do podejmowania nowych wyzwań.

Ekonomik to:

 • Projekty ekologiczne, ekonomiczne, językowe i wiele innych.
 • Cykliczne spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach programu „Otwarta firma – Biznes przy tablicy
 • W klasach technikum - praktyki w ciekawych miejscach, np. na promach.
 • Współpraca z uczelniami wyższymi, np. uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych w laboratoriach Politechniki Poznańskiej.
 • Systematyczny udział uczniów szkoły w wartościowych spektaklach i filmach.
 • Skuteczny wolontariat.
 • Udział w licznych zawodach sportowych.
 • Wycieczki i dyskoteki szkolne.

Przygotowujemy naszych absolwentów do podjęcia wyzwań stawianych im przez współczesny świat. Uczymy poczucia odpowiedzialności i odwagi w realizacji marzeń. Przekazywanie wiedzy to nasza pasja.

EKONOMIK TO WYJĄTKOWA SZKOŁA DLA WYJĄTKOWYCH LUDZI!

ZAPRASZAMY, DOŁĄCZ DO NAS!

rekrutacja1

PREZENTACJA KIERUNKÓW

(pokaz slajdów pdf)

rekrutacja2

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz oferty szkół

są umieszczone na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/kolo

rekrutacja3

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełniasz w systemie Nabór.
Po wypełnieniu wniosku w systemie Nabór, wybieramy i klikamy opcję Złóż wniosek
(wtedy status dokumentu zmieni się z Nowy wniosek w rekrutacji podstawowej
na Zweryfikowany w rekrutacji podstawowej)
i dopiero w tym momencie wniosek jest widoczny w szkole!

WYPEŁNIAJĄC PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:

• Można kandydować do trzech szkół


• W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.


• Im więcej klas zostanie wskazanych w podaniu w danym typie szkoły, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.


• Wypełnione podanie należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.


• Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

WEDŁUG TERMINÓW PODANYCH PRZEZ MEN

 

1.Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 maja 2022 do 20 czerwca 2022 do godz. 15.00

2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

od 24 czerwca 2022 do 14 lipca 2022 do godz. 15.00

3.Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 lipca2022

4.Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone we wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 21 lipca 2022 do 28 lipca 2022 do godz. 15.00

5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

20 lipca 2022 do godz. 10.00

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook