Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

przedmioty na poziomie rozszerzonym

do roku szkolnego 2021/2022

Szkoła ponadpodstawowa 4 lata nauki - język angielski, biologia, chemia

 ulotka profil prozdrowotny 2015     

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym oraz zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego ułatwiają młodzieży rozwijanie swoich zdolności, pozwalają zdobyć umiejętności organizowania i udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia.

 Jest to ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach medycznych (ratownictwo medyczne, fizjoterapia, rehabilitacja, stomatologia, kosmetologia, dietetyka), weterynarii, biotechnologii, towaroznawstwie, dietetyce, wychowaniu fizycznym czy też ochronie środowiska.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook