Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze zjazdów.
Jeżeli dysponujecie Państwo innymi zdjęciami i chcieli byście umieścić je na stronie, to prosimy o ich nadsyłanie na adres szkoły.
Zdjęcia mogą mieć postać elektroniczną lub format tradycyjny.
Proszę zaopatrzyć je dopiskiem "ZJAZD ROK _____".

Pierwszy Zjazd Absolwentów odbył się w roku 1957

Drugi Zjazd Absolwentów (zdjęcia) odbył się w roku 1977

Trzeci Zjazd Absolwentów (zdjęcia) odbył się w roku 1987

Czwarty Zjazd Absolwentów (zdjęcia) odbył się w roku 1992

Piąty Zjazd Absolwentów (zdjęcia) odbył się w roku 1999

Szósty Zjazd Absolwentów (zdjęcia) odbył się w roku 2004

Siódmy Zjazd Absolwentów (zdjęcia) odbył się 22 września 2007

Ósmy Zjazd Absolwentów (zdjęcia) odbył się 22 września 2012

Dziewiąty Zjazd Absolwentów (zdjęcia) odbył się 27 maja 2017

Dziesiąty Zjazd Absolwentów (zdjęcia) odbył się 17 września 2022

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok