Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

W ramach działa profilaktycznych i wychowawczych nasza szkoła współpracuje z różnymi instytucjami. Są to między innymi:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
  • Komenda Powiatowa Policji;
  • SANEPID;
  • Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień;
  • Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie.

Nasi uczniowie są informowani o skutkach stosowania różnego rodzaju używek, takich jak dopalacze, narkotyki, alkohol. Znane są im strony internetowe na których mogą szukać dodatkowo informacji i pomocy. Do takich stron należą:

www.dopalaczeinfo.pl

www.uzaleznienia.yoyo.pl

www.narkomania.org.pl

www.narkomania.gov.pl/portal

Oprócz tego współpracujemy również z różnymi innymi instytucjami:

Współpraca z Kolskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych w Kole

Współpraca z Policją

Akcja "Podziel się posiłkiem"

Współpraca w Bankiem Zachodnim WBK

Współpraca w NBP

Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Kole

Współpraca z profesorem Januszem Beksiakiem przedstawicielem SGH w Warszawie

Wizyty w Domu Dziecka w Turku

Działalność ekologiczna w "Ekonomiku"

Powiatowa Olimpiada Ekologiczna w "Ekonomiku"

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok