Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

ETR Tekst łatwy do czytania2 

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im St. i Wł. Grabskich w Kole usytuowane jest przy ul Henryka Sienkiewicza 1.

1. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia: główne wejście znajdujące się od ulicy Sienkiewicza, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych; wejście boczne znajduje się od ulicy Zielonej również prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Do budynku Sali gimnastycznej wejście znajdujące się od ulicy Zielonej , prowadzą do niego schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych.

3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

5. W budynku szkoły nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). Dostosowania znajdują się na sali gimnastycznej.

6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

8. Miejsca parkingowe są na placu za halą sportową oraz obok budynku szkoły.

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok