Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

„Książek nie czyta się po to, aby je pamiętać.
Książki czyta się po to, aby je zapominać,
zapomina się je zaś po to,
by móc znów je czytać.”

Jerzy Pilch

„Bezpowrotnie utracona leworęczność”

Zbiory Biblioteki liczą ponad 19 tysięcy woluminów.

Część książek, encyklopedie ogólne i specjalistyczne, słowniki, atlasy, cenniejsze wydania znajdują się w Czytelni, która jednocześnie pełni rolę wypożyczalni.

Pozostałe zbiory to lektury, książki popularno - naukowe i literatura piękna.

W ostatnim czasie Biblioteka pozyskała dotację celową w kwocie 15 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Zakupiono z tych pieniędzy 725 woluminów, głównie są to książki z zakresu beletrystyki. 

biblioteka 3

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok