Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

KLASY PIERWSZE

I LO

 liceum ogólnokształcące Ewa Kujawa

1 TE

 technik ekonomista Liliana Wojnicka-Rusek

1 TGR

 technik geodeta/technik rachunkowości Marzena Szteklarska

1 TOT

 technik organizacji turystyki Emilia Rajewska

KLASY DRUGIE

II LO

liceum ogólnokształcące Katarzyna Piątczak

II TE

 technik ekonomista Katarzyna Krzymińska

II TGR

 technik geodeta/technik rachunkowości Ewa Dolaczyńska

II TOT

 technik organizacji turystyki Lidia Tomczyk

KLASY TRZECIE

 III LO p

 liceum ogólnokształcące

Teresa Kaszyńska

III TE/R p

 technik ekonomista/technik rachunkowości

Agnieszka Świder

 III TG/OT p

 technik geodeta/technik organizacji turystyki

Milena Brygert

III LO g

 liceum ogólnokształcące

Magdalena Przybylska

III TE g

 technik ekonomista

Beata Urbaniak

 III TG/R g

 technik geodeta/technik rachunkowości

Aneta Kunicka /

Sławomir Bartosik

 III TOT

 technik organizacji turystyki

Anna Malicka

KLASY CZWARTE

IV TEA

 technik ekonomista

Aleksandra Rezler

 IV TEB

 technik ekonomista

Joanna Spławska

 IV TG/E

 technik geodeta/technik ekonomista 

  Anna Polichnowska

 III TOT

 technik obsługi turystycznej

  Dariusz Sołtysiak

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook