Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

Cały rok szkolny kontakty z rodzicami poprzez e-dziennik i podczas konsultacji (harmonogram konsultacji wkrótce na stronie szkoły)

Do 14 września  2023 – ZEBRANIA z rodzicami

14 września  2023 – o godz. 17.00 spotkanie Rady Rodziców w pokoju nauczycielskim (rodzice – przedstawiciele wszystkich klas)

02 – 03 stycznia 2024 – ZEBRANIA z rodzicami

10  11 kwietnia 2024 – ZEBRANIA z rodzicami klas maturalnych

04 – 05 czerwca 2024 – ZEBRANIA z rodzicami

 

Dla klas 5 TER, 5 TGT:

– Okres przedmiotów zawodowych – 04.09 – 15.12.2023

– Okres przedmiotów ogólnokształcących – 18.12.2023 – 26.04.2024

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

02 i 31 maja 2024

09 maja 2024  matura 

PRZERWY W NAUCE

23 grudnia 2023 – 01 stycznia 2024 – zimowa przerwa świąteczna

12  25 lutego 2024 – ferie zimowe

28 marca – 02 kwietnia 2024 – wiosenna przerwa świąteczna

 

RADY KLASYFIKACYJNE 

12 stycznia 2024 – rada klasyfikacyjna śródroczna

Propozycja ocen na I półrocze – 22 grudnia 2023

(z przedmiotów zawodowych w klasach 5 TER, 5 TGT – 15 grudnia 2023)

wystawienie ocen  10 stycznia 2024

23 kwietnia 2024 – rada klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych

Propozycja ocen na II półrocze – 09 kwietnia 2024

wystawienie ocen   19 kwietnia 2024

18 czerwca 2024 – rada klasyfikacyjna końcoworoczna

Propozycja ocen na II półrocze – 04 czerwca 2024 

wystawienie ocen (3 dni przed radą klasyfikacyjną)  14 czerwca 2024

 

EGZAMINY ZAWODOWE:

Sesja zimowa:

5 TER - kwalifikacje EKA.05 i EKA.07

5 TGT - kwalifikacje BUD18 i HGT.08

Sesja letnia:

3 TE - kwalifikacja EKA .04

3 TGR - kwalifikacje EKA.05 i BUD.18

3 TOT - kwalifikacja HGT.07

 

PRAKTYKI ZAWODOWE:

3 TE  4 tygodnie  04  29 września 2023

3 TGR  4 tygodnie  04  29 września 2023

3 TOT  4 tygodnie  06  31 maja 2024  w tym praktyki na promach Unity Line  09  23 maja2024 )

4 TE  4 tygodnie  27 maja  22 czerwca 2024  w tym Erasmus

4 TGR (technik rachunkowości)  4 tygodnie  27 maja  22 czerwca 2024  w tym Erasmus

4 TGR (technik geodeta)  4 tygodnie – 10  23 marca 2024 w tym Erasmus i 10  21 czerwca 2024 praktyki w lokalnych firmach

4 TOT  4 tygodnie   27 maja  22 czerwca 2024  w tym Erasmus i praktyki na promach Unity Line 06  20 czerwca 2024

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

28 kwietnia 2024 – dla klas programowo najwyższych

21 czerwca 2024 – dla klas pozostałych

 

WAKACJE

22 czerwca –  31 sierpnia 2024

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok