Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

logo stowarzyszenia

Zarząd

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Kolskiego Ekonomika

Bożena Baryła

Biłas Ida

Robert Gajda

Monika Kostrzewa

Katarzyna Paprocka

Anna Polichnowska

Iwona Sosnowska - Walczak

Elżbieta Sztanga

Sylwia Toruńska

 

Komisja Rewizyjna

 Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Kolskiego Ekonomika

Daniela Boła

Tomasz Sobolewski

Marzena Szteklarska

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook