Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

Uroczyste obchody Jubileuszu 75-lecia ZSEA rozpoczęły się od mszy św. w kolskiej Farze, gdzie spotkali się Absolwenci, Uczniowie, Dyrekcja i Pracownicy Szkoły. Kolejny etap obchodów przebiegał już na terenie Jubilatki. W szkolnych klasach, przy kawie i ciastku w obecności swoich Wychowawców, w radosnej  atmosferze wspomnień, Absolwenci powrócili do najlepszych lat młodości, spędzonych w murach Ekonomika. Poszczególne Roczniki uwieczniły wykonywane zdjęcia indywidualne i grupowe. Radość sprawiało odnalezienie się w szkolnych kronikach i poświadczenie udziału w X Zjeździe Absolwentów poprzez wpis do wyłożonej, aktualnej księgi.

Część oficjalna 75-lecia Szkoły odbywała się w Sali Gimnastycznej ZSEA. Uczestniczyli w niej: przedstawiciele organu prowadzącego Szkołę- Starosta i Wicestarosta Powiatu Kolskiego, Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Burmistrz Miasta Koła, Dyrektorzy szkół średnich z Koła i Powiatu Kolskiego, przedstawiciele kolskich szkół podstawowych i instytucji kultury oraz uczelni wyższych. Uznanie wobec dorobku Ekonomika wyrazili przedstawiciele instytucji współpracujących ze Szkołą: Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej i  Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kole.

Absolwenci i Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Kolskiego Ekonomika uhonorowało emerytowanych, zasłużonych Nauczycieli, Pracowników i Dyrekcję ZSEA. Stowarzyszenie ufundowało jako wyraz wdzięczności tablicę upamiętniającą śp. Dyrektora Michała Karwackiego, a Jego biografię  przedstawiła  Uczennica – Absolwentka. Bogatą historię Szkoły zaprezentował dyrektor Mieczysław Drożdżewski.  Kolejny raz została ona utrwalona II wydaniem  poprawionej i uzupełnionej publikacji    „ Ekonomik 75 lat w Kole”. Uroczystość została uświetniona występami wokalnymi, tanecznymi i muzycznymi utalentowanych Uczniów ZSEA pod kierunkiem Pani prof. T. Kaszyńskiej i Pani prof. M. Przybylskiej.

Ostatnim etapem obchodów był obiad i Bal Absolwentów uroczyście rozpoczęty inaugurującym tańcem, toastem i tortem, a potem już wspólną zabawą przy przebojach z lat 60., 70., 80., 90., i współczesnych.

Obchody Jubileuszu wśród młodzieży miały miejsce 20 września br. Historię Szkoły oraz  symbolikę jej trzech sztandarów i godła przedstawiła wicedyrektor Elżbieta Sztanga.

Składam podziękowania Dyrekcji, Sponsorom, Absolwentom, Uczniom, wszystkim Pracownikom ZSEA za zaangażowanie i udział w organizacji uroczystości Jubileuszu Ekonomika oraz X Zjazdu i Balu Absolwentów 2022. 

Anna Polichnowska

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół

Kolskiego Ekonomika

 

Fotorelacje z uroczystości

75-lecie Ekonomika w Kole - Telewizja Kablowa SM Koło

75-lecie Ekonomika w Kole - Astor Video-Foto

75-lecie Ekonomika w Kole - Przegląd Koniński

75-lecie Ekonomika w Kole - E-kolo.pl

 

fot. Maria Antas, klasa 1 TEB - zdjęcia z jubileuszu

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook