Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

Wycieczka do Elektrowni Konin (ZE PAK SA)

"Misja i strategia firmy w dobie transformacji energetycznej. Produkcja odnawialnego wodoru”

W dniu 19.04.24r. udaliśmy się wraz z uczniami ZSEA w Kole na wycieczkę do Elektrowni Konin, należącej do Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin.

Na miejscu przywitali nas przewodnicy w osobach: Pan Purczyński Zbigniew - Kierownik Wydziału Ruchu oraz pan Bandowski Tadeusz - Technolog Eksploatacji Urządzeń Podstawowych. Dzięki Panom, już na wstępie uzyskaliśmy podstawowe informacje dotyczące zakładu. Dowiedzieliśmy się, m.in. o tym, że Elektrownia Konin jest najstarszą elektrownią opalaną węglem brunatnym w Polsce i w Grupie Kapitałowej ZE PAK SA. Jej uruchomienie nastąpiło w latach 50 - tych XX wieku, a rolą przedsiębiorstwa jest dostarczanie energii elektrycznej i cieplnej mieszkańcom miasta Konina oraz zakładom usytuowanym w jej pobliżu. Elektrownia, tak jak i pozostałe elektrownie, podlega transformacji energetycznej prowadzącej do uzyskania neutralności klimatycznej. Stanowi to wizję oraz strategię firmy, a także realizację europejskich oraz krajowych zobowiązań w zakresie polityki proekologicznej.

Elektrownia jest chłodzona otwartym obiegiem wody opartym na systemie pięciu jezior regionu konińskiego, połączonych systemem kanałów. Pracuje ona w oparciu o dwa układy: kolektorowy, w którym pracują trzy kotły energetyczne i trzy turbozespoły oraz blokowy, w którym pracują kocioł do spalania biomasy wraz z turbozespołem 55 MW.

W dalszej kolejności rozpoczęliśmy zwiedzanie zakładu. Najpierw pokazano nam system odsiarczania spalin, omówiono sposób przetwarzania szkodliwych dla środowiska związków chemicznych zawartych w spalinach na surowiec używany do produkcji gipsu. Następnie udaliśmy się na blok energetyczny elektrowni, gdzie obejrzeliśmy transformator blokowy, maszynownię, halę turbiny i generatora oraz centrum sterowania.

Podczas pobytu w przedostatnim punkcie zakładu, tj. sterowni przewodnicy opowiedzieli nam o tym, w jaki sposób odbywa się produkcja zielonego wodoru w Koninie i przekazali, że  jest to projekt w dziedzinie innowacji aktualnie w trakcie realizacji. Kluczowym jego elementem jest  nowoczesny elektrolizer HyLYZER 1000-30, co czyni go pionierskim przedsięwzięciem w skali kraju. Dzięki pobytowi w elektrowni mieliśmy zatem wielką przyjemność zobaczyć to właśnie urządzenie oraz  poznać jego działanie. Zastosowana metoda, jak już wiemy (panowie wyjaśnili nam to podczas pobytu w sterowni), polega na  produkcji wodoru metodą elektrolizy wody, wykorzystującej energię elektryczną pochodzącą ze spalania biomasy. Wiemy także, że stanowi pierwszy oraz bardzo ważny krok naprzód w dążeniu do zrównoważonej przyszłości. Elektroliza wody jest procesem w pełni ekologicznym, nie generującym szkodliwych emisji.

Następnie mogliśmy poznać budowę stacji wodorowych do napełniania magazynów mobilnych i szereg istotnych procedur związanych z bezpiecznym funkcjonowaniem tego typu obiektów. Dowiedzieliśmy się  także, że funkcjonujące obecnie stacje poza Koninem, to m. in.: Warszawa, Rybnik, Gdynia, Gdańsk, Lublin i Wrocław. W ten sposób Polska staje się częścią globalnej rewolucji w transporcie, zmierzającej  ku zerowej emisji w tym sektorze gospodarki.

Na zakończenie niezwykle ciekawej wycieczki, pełnej pozytywnych wrażeń, Panowie uświadomili nas o tym, że Miasto Konin odgrywa wiodącą rolę w polskiej transformacji energetycznej. Już w lipcu 2022 roku Konin wprowadził pierwszy w Polsce autobus miejski napędzany wodorem, demonstrując swoje zaangażowanie w promowanie czystych technologii. Kolejne pojazdy wodorowe w niedalekiej przyszłości zasilą flotę miejską. Stanowi to istotny element strategii ekologicznej miasta i całego regionu.

W wycieczce uczestniczyła grupa uczniów z klas: 2 lo, 2 ter, 4tgr, 2tb, nad którymi opiekę sprawowali: p. Sylwia Rusztyk, p. Magdalena Przybylska, p. Sławomir Bartosik.

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok