Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.‎Absolwent. który przystępuje do egzaminu lub jego części po raz trzeci lub kolejny, zdaje ten egzamin na zasadach określonych dla egzaminu eksternistycznego i wnosi za ten egzamin opłatę.Opłata wynosi 182,44 zł za cały egzamin.

W przypadku powtarzania tylko jednej części ‎egzaminu eksternistycznego, opłata wynosi 60,81 zł za część pisemną i 121,63 zł za część ‎praktyczną.‎

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook