Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

KOŁO WIEDZY EKONOMICZNEJ

Członkowie KWE biorą corocznie udział w konkursach ekonomicznych:

OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Odbywa się w 3 etapach:
1 etap - szkolny odbywa się w pierwszym tygodniu listopada. Prace są oceniane przez komisję szkolną i najlepsze wysyłane są do Komitetu Okręgowego OWE w Poznaniu
2 etap - okręgowy odbywa się w pierwszym tygodniu stycznia. Do tego etapu są zakwalifikowani uczniowie wyłonieni przez komisję okręgową OWE w Poznaniu
3 etap - centralny odbywa się w marcu. Do tego etapu są zakwalifikowani uczniowie wyłonieni przez komisję centralną
Nagrody:
cenne nagrody rzeczowe
indeksy i zwolnienie z czesnego na niektóre ekonomiczne uczelnie niepaństwowe
możliwość zwolnienia z części egzaminów na Akademię Ekonomiczną w Poznaniu.

KONKURS WIEDZY O EKONOMII I GOSPODARCE IM. PROF. KAZIMIERZA SOKOŁOWSKIEGO organizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konkurs tylko dla uczniów klas maturalnych. Odbywa się w 2 etapach
1 etap - w marcu
2 etap w kwietniu (dla uczniów zakwalifikowanych w I etapie)

Nagrody : ok. 30 indeksów na Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

KONKURS WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI organizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konkurs tylko dla uczniów klas maturalnych. Konkurs jednoetapowy - odbywa się w lutym
Nagrody: ok. 10 indeksów na Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opiekunowie KWE
Beata Urbaniak
Aneta Kunicka
Marzena Szteklarska
Agnieszka Świder

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook