Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

branie wypełnia ręce

dawanie wypełnia serce

 

Szkolne koło wolontariatu powstało, aby stworzyć uczniom warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju. Wolontariat to praca dla dobra innych, umożliwia młodym ludziom wartościową samorealizację, a świadczona pomoc staje się doskonałą drogą do odnalezienia siebie i zauważenia drugiej osoby. Angażowanie się uczniów w wolontariat odgrywa szczególną rolę w procesie dojrzewania - w czasie rodzenia się wielu wątpliwości, kwestionowania dotychczasowych autorytetów. Poprzez wolontariat wzmacniają się kontakty z grupą rówieśniczą. SKW jest organizatorem różnych akcji charytatywnych, współpracy z KSON, SOSW, ze stowarzyszeniem "Autyzm i My".

Osoby chętne, które chcą pomagać i nie jest im obojętny los drugiego człowieka zapraszamy do współpracy.

Opiekunem SKW jest pedagog szkolny Elżbieta Molicka, członkami są również pani Monika Dudek i Ks. Szymon Jastrzębski.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook