Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

zawodowe 2022

Gratulujemy naszym tegorocznym uczniom technikum klas III i klas IV oraz ich rodzicom.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy włożyli całe swoje serce i wiele wysiłku w przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Wszystkim życzymy dalszych sukcesów.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook