Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

Harmonogram konsultacji dla uczniów i rodziców

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole,

w roku szkolnym 2022/2023

 

Lp.

Kod

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień

Sala

Godzina

1.

SB

Bartosik Sławomir

Wtorek

Pokój WF

10:25 – 11:25

2.

MB

Brygert Milena

Czwartek

Wtorek

Pokój nauczycielski

11:40 – 12:25

10:30 – 10:45

4.

KS

Cechowski Marcin

Czwartek

Pokój nauczycielski

15:05 – 15:35

3.

MC

Cicha Marta

Czwartek

Pokój nauczycielski

9:40 – 10:40

5.

ED

Dolaczyńska Ewa

Poniedziałek 

Wtorek

Środa 

Czwartek

Sala 7

7:45 – 8:00

6.

DM

Drożdżewski Mieczysław

Wtorek

Gabinet dyrektora

9:00 – 10:00

7.

MJ

Jankowska Magdalena

Wtorek

Czwartek

Pokój nauczycielski

10:30 - 10:45

11:40-12:25

8.

TK

Kaszyńska Teresa

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Pokój nauczycielski

10:25-10:45

9.

KT

Kowalewski Tomasz

Środa

Czwartek

Pokój nauczycielski

15:05 -15:30

10;45-11:20

10.

KK

Krzymińska Katarzyna

Poniedziałek

Środa

Sala 15

Pokój nauczycielski

11:00-11:30

9:40-10:10

11.

EK

Kujawa Ewa

Czwartek

Pokój nauczycielski

10:30-11:30

12.

MK

Kułakowska Marzena

Piątek

Biblioteka

9:30 – 10:30

13.

AK

Kunicka Aneta

Wtorek

Pokój nauczycielski

9:35 – 10:35

14.

LE

Leske Magdalena

Poniedziałek

Sala 31

9:35 – 10:35

15.

ML

Malicka Anna

Poniedziałek

Pokój nauczycielski

7:45 – 8:00; 8:50 – 9:35

41.

IN

Nowak-Pająk Irena

Czwartek

Pokój nauczycielski

9:45 – 10:15

16.

PJ

Paszkowska Joanna

Środa

Pokój nauczycielski

8:35 – 9:35

17.

PK

Pawlicka Katarzyna

Wtorek

Pokój nauczycielski

11:30 – 12:30

18.

ZP

Pawłowski Zbigniew

Poniedziałek

Pokój nauczycielski

15:05 – 15:35

19.

PE

Perzyński Michał

Czwartek

Pokój nauczycielski

13:20 – 14:10

20.

KP

Piątczak Katarzyna

 Środa

Pokój nauczycielski

10:30 – 11:30

21.

PA

Pietrzak Artur

Poniedziałek

Środa

Pokój nauczycielski

7:40 – 8:00; 10:25 – 10:45

10:25 – 10:45

22.

PM

Plucińska Magdalena

Wtorek

Gabinet pedagoga

8:00 – 9:00

23.

AP

Polichnowska Anna

Wtorek

Piątek

Pokój nauczycielski

8:30 – 8:45

11:30 – 12:15

24.

MP

Przybylska Magdalena

Czwartek

Piątek

Pokój nauczycielski

11:40 – 12:15

9:40 – 10:25

25.

MR

Rajczyk-Kociak Magdalena

 Środa  Pokój nauczycielski 12:30 - 13:30

26.

ER

Rajewska Emilia

Czwartek

Sala 42

10:30 – 11:30

27.

RO

Roszak Magdalena

Piątek

Pokój nauczycielski

10:30 – 11:30

28.

SR

Rusztyk Sylwia

Środa

Pokój nauczycielski

9:40 – 10:40

29.

SE

Sędziak Elżbieta

Wtorek

Pokój nauczycielski

10:45 – 11:45

30.

DS

Sołtysiak Dariusz

Wtorek

Pokój WF

11:30 – 12:30

31.

JS

Spławska Joanna

Wtorek

Pokój WF

11:30 – 12:30

32.

SJ

Stanisławiak Jarosław

Wtorek

Czwartek

Pokój nauczycielski

7:40 – 8:00, 10:25 – 10:45

10:25 – 10:45

33.

ES

Sztanga Elżbieta

Poniedziałek

Gabinet wicedyrektora

11:00 – 12:00

34.

MS

Szteklarska Marzena

Wtorek

Pokój nauczycielski

09:40 – 10:40

35.

Świder Agnieszka

Środa

Pokój nauczycielski

14:15 – 15:15

36.

LT

Tomczyk Lidia

Piątek

Pokój nauczycielski

7:45 – 8:45

37.

BU

Urbaniak Beata

Poniedziałek

Pokój nauczycielski

10:30 – 11:30

42

AW

Wiśniewska Agnieszka

Poniedziałek

Pokój nauczycielski

14:15 – 14:45

43.

WI

Wiśniewska Marta

Wtorek

Piątek

Pokój nauczycielski

7:45 – 8:00

40.

WO

Włoszczyński Krzysztof

piątek

Pokój nauczycielski

9:35 - 10:05

39.

LW

Wojnicka-Rusek Liliana

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Pokój nauczycielski

10:25-10:45

38.

MW

Wojtasik Mieczysław

Poniedziałek

Pokój nauczycielski

11:35 – 12:35

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook