Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

Harmonogram konsultacji dla uczniów i rodziców

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole,

w roku szkolnym 2023/2024

 

Lp.

Kod

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień

Sala

Godzina

1.

SB

Bartosik Sławomir                        

Piątek

Pokój WF

10:25 – 11:25       

2. BR Broda Monika Poniedziałek Pokój nauczycielski 15:10 – 15:40

3.

MB

Brygert Milena

Wtorek

Pokój nauczycielski

10:30 – 11:30

4. KS Cechowski Marcin Poniedziałek Pokój nauczycielski 13:45 – 14:15 

5.

CM

Chęcińśka Marta

Piątek

Pokój nauczycielski

11:30 – 12:30

6.

ED

Dolaczyńska Ewa

Poniedziałek 

Wtorek

Sala 7

07:30 – 08:00

7.

DM

Drożdżewski Mieczysław

Poniedziałek

 

Gabinet dyrektora

10:00 – 11:00

8. KG Gołębowska Katarzyna Piątek Sala 41 07:30 – 08.00

9.

MJ

Jankowska Magdalena

Środa

Sala 33

10:30 – 11:30

10.

TK

Kaszyńska Teresa

Czwartek

Pokój nauczycielski

09:35 – 10:35

11. KA Kaźmierczak Maciej Piątek Gabinet pedagoga 15:00 – 15:30

12.

KK

Krzymińska Katarzyna

Środa

Pokój nauczycielski

09:35 – 10:35

13.

EK

Kujawa Ewa

Wtorek

Pokój nauczycielski

11:30 – 12:30

14.

MK

Kułakowska Marzena

Środa

Biblioteka

11:30 – 12:30

15.

AK

Kunicka Aneta

Poniedziałek

Czwartek

Pokój nauczycielski

14:15 – 14:45

16.

LE

Leske Magdalena

Wtorek

Pokój nauczycielski

12:25 – 13:25

17.

ML

Malicka Anna

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Pokój nauczycielski

07:45 – 08:00

18. MM Małecka Marta

Środa

Piątek

Pokój nauczycielski

11:40 – 12:10

10:45 – 11.15

19. MA Małojet Marta Środa Gabinet pedagofa 08:30 – 09:30

20.

PJ

Paszkowska Joanna

Czwartek

Pokój nauczycielski

10:25 – 11:25

21.

PK

Pawlicka Katarzyna

Wtorek

Pokój nauczycielski

12:30 – 13:30

22.

ZP

Pawłowski Zbigniew

Poniedziałek

Pokój nauczycielski

15:05 – 15:35

23.

PE

Perzyński Michał

Piątek

Pokój nauczycielski

08:45 – 09:45

24.

KP

Piątczak Katarzyna

 Wtorek

Sala 14

10:30 – 11:30

25.

PA

Pietrzak Artur

Poniedziałek

Środa

Pokój nauczycielski

07:30 – 08:00

26.

PM

Plucińska Magdalena

Wtorek

Gabinet pedagoga

14:15 – 15:15

27.

AP

Polichnowska Anna

Środa

Pokój nauczycielski

10:30 – 11:30

28.

MP

Przybylska Magdalena

Poniedziałek

Pokój nauczycielski

07:50 – 08:50

29.

MR

Rajczyk-Kociak Magdalena

Piątek Pokój nauczycielski 10:30 – 11:30

30.

ER

Rajewska Emilia

Wtorek

Sala 18

11:30 – 12:30

31.

RO

Roszak Magdalena

Wtorek

Pokój nauczycielski

13:20 – 13:50

32.

SR

Rusztyk Sylwia

Piątek

Pokój nauczycielski

12:25 – 13:25

33.

SE

Sędziak Elżbieta

Piątek

Pokój nauczycielski

09:40 – 10:40

34.

DS

Sołtysiak Dariusz

Czwartek

Pokój WF

10:30 – 11:30

35.

JS

Spławska Joanna

Wtorek

Pokój WF

11:35 – 12:35

36.

SJ

Stanisławiak Jarosław

Wtorek

Czwartek

Piątek

Pokój nauczycielski

10:25 – 10:45

37. ST Stasiak Ewa Środa Pokój nauczycielski 12:00 – 12.30

38.

ES

Sztanga Elżbieta

Środa

Sala 18

09:00 – 10:00

39.

MS

Szteklarska Marzena

Wtorek

Pokój nauczycielski

12:30 – 13:30

40.

LT

Tomczyk Lidia

Czwartek

Pokój nauczycielski

07:45 – 08:45

41.

BU

Urbaniak Beata

Poniedziałek

Pokój nauczycielski

11:30 – 12:30

42.

LW

Wojnicka-Rusek Liliana

Środa

Środa

Piątek

Pokój nauczycielski

12:00 – 12:30

13:20 – 13.30      

10:25 – 10:45

43.

MW

Wojtasik Mieczysław

Poniedziałek

Pokój nauczycielski

10:30 – 11:30

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook