Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

Dnia 20 października 2022 r., podczas Targów Ochrony Środowiska POLECO w Poznaniu odbył się finał Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2022, którego organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    w Poznaniu. Tegoroczny Młodzieżowy Kongres Klimatyczny to już 5 edycja tego wydarzenia.

Wydarzenie otworzyła Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pani Jolanta Ratajczak wraz z Zastępcą Prezesa Zarządu, Panią Aleksandrą Durkowską. Swoją obecnością  Kongres uświetnili także: Pan Paweł Sałek – Minister i Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW w Warszawie – Pan Minister Paweł Mirowski oraz Pan Minister Sławomir Mazurek.

Młodzież przybyła na kongres przede wszystkim miała okazję uczestniczyć w bardzo ciekawych wykładach dotyczących zagrożeń klimatu, przygotowanych przez profesorów Andrzeja Mizgajskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz prof. Andrzeja Kędziorę - z Uniwersytetu Przyrodniczego. Ponadto uczestnicy obejrzeli filmiki ukazujące inicjatywy o charakterze ekologicznym, których uczniowie z różnych szkół podjęli się w swoim środowisku lokalnym. Na zakończenie przedstawiciele z każdej szkoły uhonorowani zostali nagrodami.

Patronat nad Młodzieżowym Kongresem Klimatycznym objął Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, a także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Kuratorium Oświaty. Patroni medialni to TVP3

Poznań oraz Radio Poznań. Natomiast partnerem Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, od samego początku tj. 2018 r. są Międzynarodowe Targi Poznańskie – Grupa MTP.

Sylwia Rusztyk

Klasy uczestniczące  w wydarzeniu: 4 lop, 3 tgrp, 1 tot

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook