Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

Zespół Eco Guardians nagrodzony i wyróżniony

w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego

"Postaw na Słońce"

 

 

Miło mi poinformować o sukcesie uczennic  z zespołu Eco Guardians w składzie: Patrycja Kurda, Julia Jeziorska, Natalia Król, Gabriela Trzcińska, Martyna Przystańska, które w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego "Postaw na Słońce" zajęły VI miejsce,  za co otrzymały nagrody rzeczowe i wyróżnienia. Warto podkreślić, że osiągnięcie wysokiej pozycji nie było łatwe, gdyż do konkursu zgłosiło się kilkadziesiąt drużyn z całego kraju.

Organizatorem międzyszkolnej rywalizacji była Fundacja BOŚ, a całe przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Klimatu.

Głównym zadaniem uczestników międzyszkolnej rywalizacji było stworzenie przez uczniów filmu promującego Odnawialne Źródła Energii, w celu upowszechnienia wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie OZE, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

Więcej o konkursie można dowiedzieć się ze strony    https://www.filmeko.pl/.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook