Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

We wtorek, 8 listopada 2022 r. o godzinie 12.00, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się gala podsumowująca XXIII edycję konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego" zorganizowana przez Urząd Marszałkowski   w Poznaniu. Podczas trwającej dwie godziny uroczystości projekt "Tydzień szlakiem transformacji energetycznej regionu", zrealizowany przez uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, został uhonorowany  nagrodą finansową ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Z rąk Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Jacka Bogusławskiego odebrała ją pani Sylwia Rusztyk - autor projektu. Warto nadmienić, że do konkursu zgłoszonych zostało 189 projektów.

Wydarzenie o charakterze proekologicznym pod hasłem: "Tydzień szlakiem transformacji energetycznej regionu” zrealizowane zostało w dniach 25 - 29 kwietnia 2022r. w ZSEA w Kole. Było ono efektem pracy sześcioosobowego Szkolnego Zespołu Projektowego -  Eco Guardians, którego misją przewodnią było edukowanie, informowanie i inspirowanie do działań na rzecz ochrony środowiska. Zgodnie

 

z obranym przez młodzież hasłem tygodnia ekologicznego, zorganizowane działanie miało przyczynić się do wzrostu zainteresowania młodzieży, ich rodzin i całej społeczności lokalnej nowymi kierunkami strategii przyjętymi przez pobliskie zakłady w zakresie produkcji energii, zwłaszcza przyczynami ich realizacji oraz wpływem, jaki mogą wywierać na środowisko przyrodnicze, a także nasze codzienne życie.

W realizację projektu "Tydzień szlakiem transformacji energetycznej regionu" zaangażowały się (bezpośrednio i pośrednio) następujące firmy oraz instytucje, dla których młodzież przygotowała podziękowania:

  • Nadleśnictwo Koło,
  • Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kole,
  • Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie,
  • Firma Exalo Drilling S.A.,
  • ZE PAK ,
  • Kopalnia Węgla Brunatnego "Konin".

Opiekun

Szkolnego Zespołu Projektowego - "Eco Guardians"

Sylwia Rusztyk

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook