Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

owe logo 2022W dniu 09.11.2022 r., jak co roku, młodzież Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole wzięła udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej na szczeblu szkolnym. Hasło przewodnie tegorocznej XXXVI edycji brzmi: "W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny".

Olimpiada organizowana jest od 1987 r. przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pod patronatem m.in. MEN i NBP, a głównym jej celem jest edukacja ekonomiczna i wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Ostateczne wyniki zawodów I stopnia będą znane najpóźniej do dnia 09.12.2022 r.

Dziękujemy naszym uczniom za trud, jaki włożyli w przygotowanie się do Olimpiady na etapie szkolnym i życzymy dalszych sukcesów.

owe 2022 1

owe 2022 2

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook