Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

7 listopada uczniowie 3 klasy technikum rachunkowości wraz z dyrektorem i kierownikiem szkolenia zawodowego wzięli udział w inauguracji roku akademickiego w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Uroczystość rozpoczął rektor dr hab. Artur Zimny, prof. ANS w Koninie, który powitał wszystkich zebranych i podziękował dyrekcji za gotowość do współdziałania. Rektor nawiązał również do tego, że uczelnia podpisała umowy o otwarcie klas akademickich łącznie z dziewięcioma szkołami średnimi z Konina i regionu.

Najważniejszą częścią inauguracji była immatrykulacja reprezentantów klas w asyście dyrektorów, której dokonywał Rektor ANS.

Finałem spotkania był wykład inauguracyjny dr Edyty Łabody – Świątczak, psychologa i adiunkta na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych na temat ,,Stres egzaminacyjny, co z nim zrobić?”. To zagadnienie bliskie każdemu uczniowi bez względu na profil klasy, do której uczęszcza, więc istotne okazały się wskazówki, jak sobie z nim radzić.

E. Rajewska

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook