Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

Wyniki konkursu testowego podsumowującego

„Tydzień Eco – działań dla Ziemi”

W ramach projektu „Tydzień Eco – działań dla Ziemi” 26 kwietnia o godzinie 9.40 odbył się przygotowany przez nas konkurs testowy. Jego celem było sprawdzenie ogólnej wiedzy z zakresu ekologii oraz z działań podjętych przez młodzież podczas zorganizowanego w dniach 17 – 21.04.23 r. wydarzenia. Utworzony test składał się z 30 pytań rozwiązywanych głównie metodą jednokrotnego wyboru (1 punkt za dobrą odpowiedź), jedynie dwa zadania wymagały wyboru dwóch odpowiedzi. Maksymalnie można było zdobyć 32 punkty. Z zadaniami postanowiło zmierzyć się 42 uczniów.

Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów i znaleźli się na podium:

I miejsce Kacper Grzyb 3 TE

II miejsce Eryk Olejnicki 1TEA

III miejsce Wojciech Kukuła 1 LO

GRATULACJE!

Dziękujemy również wszystkim pozostałym uczniom, którzy postanowili zmierzyć się z zadaniami konkursowymi.

 

Szkolny Zespół Projektowy

EkoLudki

logo koło

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok