Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

Podczas „Tygodnia Eco – działań dla Ziemi” miała także miejsce zbiórka nakrętek pn ."Zrób coś dobrego dla innych i dla naszej Ziemi”. Ta, zorganizowana przez nas, recyklingowa akcja społeczna wzbudziła w szkole duże zainteresowanie oraz zrozumienie. Wymiernym efektem była duża ilość nakrętek zebranych w zaledwie tydzień. Pamiętajcie, że poza tworzeniem stałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia, jest to także bardzo ważna pomoc dla wszystkich chorych. Pieniądze w ten sposób uzyskiwane pozwalają m.in.: na zakup wózka inwalidzkiego, fotelika terapeutycznego, czy sfinansowanie kosztownej rehabilitacji lub leczenia. Zatem każdy powód jest dobry, aby zbierać nakrętki i przekazywać je na cele charytatywne. 

 Dziękujemy za aktywny udział  w akcji "Zrób coś dobrego dla innych i dla naszej Ziemi” i prosimy o jej kontynuowanie.

nakrętki

Szkolny Zespół Projektowy

EkoLudki

logo koło

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok