Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

perspektywy 2024perspektywy tarcza 2024

Technikum ZSEA w Kole na 144. miejscu w Polsce i 14. w Wielkopolsce w Rankingu głównym techników Perspektyw 2024

Tuz po północy 11 stycznia 2024 r. PERSPEKTYWY ogłosiły Ranking najlepszych szkół ponadpodstawowych 2024. Nasze technikum zajęło wysokie 144. miejsce (14. w rankingu techników w województwie wielkopolskim) i uzyskało prawo do honorowego tytułu „Srebrna szkoła 2024” przyznawanego za zajęcie w rankingu miejsca między 101 a 300. Nasze liceum ogólnokształcące zajęło 99. miejsce w rankingu liceów ogólnokształcących dla województwa wielkopolskiego.

W 26. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy analizowały wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu (szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz, w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej). W pełnej wersji publikacji dostępnej na stronie Perspektywy.pl Czytelnicy znajdą listę 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy jest oparty wyłącznie na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych). Kryteria Rankingu Liceów 2024 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. Kryteria Rankingu Techników 2024 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Więcej o Rankingu na stronie Perspektyw

Najlepsze licea i technika 2024! - Portal edukacyjny Perspektywy

RANKING GŁÓWNY TECHNIKÓW 2024

RANKING WOJEWÓDZKI TECHNIKÓW 2024 - WIELKOPOLSKIE

RANKING WOJEWÓDZKI LICEÓW 2024 - WIELKOPOLSKIE

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok