Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

2024

Rok Edukacji Ekonomicznej

11 stycznia 2024 r. uczniowie klasy 2 TEA wzięli udział w ogólnopolskiej lekcji online:

 ,,Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego a współczesne wyzwania”.

Wykład przeprowadzili:

prof. Witold Orłowski- ekonomista i edukator,

p. Krzysztof Pietraszkiewicz - Przewodniczący  Komitetu Honorowego REE 2024,           

p. Waldemar Zbytek - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego REE 2024.

W trakcie lekcji nawiązano do 100. rocznicy uchwalenia przez Sejm II Rzeczypospolitej ustawy o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej. Była to jedna z kluczowych reform premiera Władysława Grabskiego, która doprowadziła wówczas  m.in. do ustabilizowania waluty i pokonania hiperinflacji. Podczas spotkania odniesiono się także do współczesnych wyzwań i problemów makroekonomicznych z jakimi zmaga się świat.

Spotkanie wzbudziło zainteresowanie uczniów i okazało się dla nich efektywnym uzupełnieniem zajęć z podstaw ekonomii.

Beata Urbaniak

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook