Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

12 stycznia 2024 r. był ostatnim dniem I półrocza roku szkolnego 2023/2024 w naszej szkole. Od poniedziałku zaczęliśmy już pracować na następny semestr.

Gratulujemy tym, którzy osiągnęli wysokie wyniki. Zachęcamy do wydajniejszej pracy tych, którzy chcieliby zakończyć ten rok szkolny promocją do następnej klasy lub ukończeniem szkoły z bardziej satysfakcjonującymi wynikami.

Teraz czekamy z utęsknieniem na ferie.

średnia ocen

średnia frekwencja

korelacja

Dla niewtajemniczonych w arkana statystyki, ten wykres pokazuje nam, zależność między średnia ocen i średnią frekwencją.

Wynik współczynnika korelacji Pearsona wynosi 0,37 - co oznacza bardzo słabą korelację między tymi zmiennymi, co oznacza, że na średnia ocen w poszczególnych klasach w niewielkim stopniu wpływa ich frekwencja na zajęciach. 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook