Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

W dniu 26 stycznia 2024 r. opiekunowie Samorządu Uczniowskiego przekazali przedstawicielowi schroniska zebraną wcześniej karmę dla Fundacji Krzykosiaki Psy w Potrzebie.

Społeczność uczniowska Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole, jak co roku, włączyła się w zbiórkę potrzebnej schronisku karmy. Dodatkowo SU przeznaczył część posiadanych środków, by wesprzeć ten szlachetny cel.

Młodzież została zaproszona do schroniska, by zapoznać się z pracą wolontariuszy i zobaczyć jak wygląda opieka nad zwierzętami.

Fotorelacja z Fundacja Krzykosiaki - Psy w Potrzebie 

FOTORELACJA

01ntariuszy i zobaczyć jak wygląda opieka nad zwierzętami.

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok