Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

Uwaga!

Konkurs

"Nasz pomysł na ochronę środowiska” - IX edycja

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” - IX edycja „Odnawialne źródła energii” zorganizowanym przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Celem konkursu jest kształtowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia tych wspólnych dóbr. Przedmiotem IX edycji Konkursu jest nagranie krótkiego filmu (spotu) o tematyce OZE (odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów).

Link z informacjami o konkursie  Konkurs "Nasz pomysł na ochronę środowiska" IX edycja 

Koordynator projektu: Sylwia Rusztyk

Szkolny Zespół Projektowy

Eko Ludki

logo koło

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook