Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków o Akredytację złożonych w terminie do 19 października 2023 r. w akcji 1. Decyzje selekcyjne zostały podjęte 25 stycznia 2024 r.

W konkursie 2023 Narodowa Agencja w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe określiła maksymalną liczbę przyznanych akredytacji (pulę) na 50. Zgodnie z zapisami „Przewodnika po programie Erasmus+” akredytacje zostały przyznawane począwszy od wniosku, który uzyskał najwyższą ocenę punktową, aż do osiągnięcia maksymalnej liczby akredytacji.

Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych otrzymała Akredytację Erasmusa w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego KA120-VET. Na 237 złożonych wniosków Ekonomik znalazł się na 11 pozycji.

Poprzez realizację projektu nasza placówka poszerzy ofertę praktyk dla uczniów oraz zdobędzie cenne doświadczenia. Nawiązane relacje pozwolą na zbudowanie trwałej współpracy i rozszerzenie programu praktyk zawodowych. Kontakty zagraniczne z partnerami z Hiszpanii i Włoch podniosą atrakcyjność naszej szkoły na rynku lokalnym, zarówno w oczach przyszłych kandydatów jak i lokalnych przedsiębiorców. Wpływ projektu będzie również widoczny w zakresie wzrostu jakości nauczania przedmiotów zawodowych i językowych.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook