Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

Dziś mija już piąty dzień od kiedy uczniowie naszej szkoły rozpoczęli praktyki zawodowe w Splicie. Zawód technik organizacji turystyki swoje praktyki odbywa w dwóch hotelach: Amphora Hotel oraz Hotel Meritum. Uczniom z klas technikum geodezyjnego zostały przydzielone cztery firmy: ARH 7 B.B. d.o.o, LandMapping d.o.o, Geo-mond d.o.o, i TERESTRIKA d.o.o. Praktykanci każdego ranka pieszo lub podmiejskim autobusem udają się do pracy. Tam spotykają się ze swoimi mentorami, którzy przydzielają im codzienne zadania oraz przekazują wytyczne. Praktyki te umożliwiają młodzieży zapoznanie się z zadaniami charakterystycznymi dla danego zawodu oraz udoskonalenie swoich umiejętności językowych i komunikacyjnych. Ale, że nie samą pracą człowiek żyje, to w ramach zasłużonego odpoczynku w czwartek, po odbyciu praktyk, cała grupa wraz z opiekunami i koordynatorką projektu udała się na spacer do malowniczego parku miejskiego Majran Park.

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok