Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

Z okazji 25. rocznicy podpisania umowy dotyczącej współpracy miast Koło i Reinbek, "Komitet Partnerski – PaKom wraz z Centrum Kultury w Reinbek zorganizowały  "Rok Kultury Polskiej". W ramach tej współpracy kilkoro uczniów z naszej szkoły, pod opieką pani Mileny Brygert, wzięło udział w konkursie plastycznym pt: „Portrety słynnych polskich i niemieckich osobowości”.

25 marca w Ratuszu w Reinbek odbył się wernisaż wykonanych prac. Naszą szkołę reprezentował wyróżniony w konkursie uczeń klasy II LO Jakub Gradomski, który wykonał portret Roberta Boscha. Na ekspozycji obecni byli przedstawiciele władz miasta Reinbek oraz dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych pan Mieczysław Drożdżewski, wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kole pani Katarzyna Prądzyńska oraz przedstawiciele Starostwa w Kole: Sekretarz Powiatu pan Artur Szafrański, a także Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Promocji pani Dorota Szkudlarek.

Na ręce Jakuba zostały przekazane dyplomy dla wszystkich uczniów z ZSEA, którzy wzięli udział w konkursie. Podczas spotkania nie zabrakło także rozmów przy wspólnym stole oraz polskich specjałów.

 

 

 

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok