Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

fundusz stypendialny 2022

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW

DO KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO

TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO

na rok szkolny 2022/2023

 

To już XXII edycja programu. Towarzystwo Samorządowe przyznawało będzie stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

Jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki:

  1. jesteś uczniem szkoły średniej z terenu objętego programem stypendialnym;
  2. jesteś osobą aktywną w szkole i poza nią, działasz w organizacjach pozarządowych, wolontariat, masz szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp.,
  3. posiadasz minimalną średnią ocen 4,7 (przy czym 4,65 zaokrągla się do 4,7) a miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1 000,00 zł netto to możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł.

Stypendia otrzymają osoby, które uzyskają największa ilość punktów.

Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2022 r. – liczy się data stempla pocztowego.

Regulamin programu, druk wniosku do pobrania dostępne są na naszej stronie internetowej www.stypendia.ts.konin.pl

Informacje na temat programu, można uzyskać drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu: kom. 797 901 114 – Monika Kosmalska, dyrektor programu.

 

WNIOSEK_STYPENDIALNY_2022-2023.doc

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook