Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

W dniu 24.06.2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, w którym uczestniczyła cała społeczność kolskiego Ekonomika. Podczas apelu, wyróżniającym się uczniom wręczono dyplomy i nagrody. Otrzymali je także młodzi ludzie szczególnie zaangażowani w życie klasy i szkoły. Nagrodzeni zostali również najwybitniejsi sportowcy i uczniowie uczestniczący w projektach ekologicznych i geograficznych.

Uroczystość byłą także okazją do podsumowań i podziękowań. Ze szkolną społecznością pożegnał się ksiądz Mariusz Budkiewicz, który od lipca będzie pełnił funkcję proboszcza parafii Ochle, a także Panie Profesor Barbara Depińska i Aleksandra Rezler, wieloletnie pracownice Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole, wychowawczynie pokoleń absolwentów, które z tym rokiem szkolnym zakończyły pracę pedagogów i przeszły na zasłużoną emeryturę. Dyrekcja i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przekazali żegnającym się z Ekonomikiem nauczycielom podziękowania i najlepsze życzenia.

Teresa Kaszyńska

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook